Èrdektelen

home, hobby, hiking, kitchen, work,
home, hobby, hiking, kitchen, work,
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

MOCKBA TÉR ÁTÉPÍTÉS XX.

2015 02.11.

Kedves Barátaim!

Így legyen lottóötösöm! Tegnap arról tudósítottam, hogy azért hoznak homokot a tér jobb oldalán lévő munkaterületre, hogy ott szétteríthessék, majd újra gödröket ássanak a már betemetett gödrök helyére. Ma reggel az alábbi kép fogadott, aminek a jobb szélén láthatjátok a sárga markolót amint éppen az új gödröket ássa. A reggeli órákban csak lézengenek a dolgozok, a munkagépeg rendszerint állnak. Ma nem. Dübörög a munka. Már az eddigiekhez képest.

Advertisement

A kép előterében ismét megcsodálhatjuk Vállalkozó Jenyő Jaguárját is.

Illustration for article titled MOCKBA TÉR ÁTÉPÍTÉS XX.

Share This Story

Get our newsletter